Skwierzyna
blisko

Bank Pekao S.A.

Informacje o banku

Lista oddziałów, placówek i bankomatów Bank Pekao S.A. w Skwierzynie

1 Bank Pekao S.A.
Adres: Piłsudskiego 11, 66-440 Skwierzyna, Polska;
sobota Zamknięte, niedziela Zamknięte, poniedziałek 09:00–17:00, wtorek 09:00–17:00, środa 09:00–17:00, czwartek 09:00–17:00, piątek 09:00–17:00
2 Bank Pekao S.A., bankomat
Adres: ul. Piłsudskiego 11 Siedziba oddziału, 66-440 Skwierzyna, Polska;
sobota Czynne całą dobę, niedziela Czynne całą dobę, poniedziałek Czynne całą dobę, wtorek Czynne całą dobę, środa Czynne całą dobę, czwartek Czynne całą dobę, piątek Czynne całą dobę
Pokaż mapę!

Kliknij etykietę, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat lokalizacji oraz numeru telefonu.

W Skwierzynie działają 1 oddział i 1 bankomat banku Bank Pekao S.A. . Możesz w nich otworzyć konto, dokonać płatności, wypłacić gotówkę, uzyskać kredyt lub kartę kredytową podobnie jak w innych bankach w Skwierzynie. Porównaj warunki kredytów banku Bank Pekao S.A. z innymi bankami na stronię internetowej https://skwierzyna.obanku.pl.

Informacje o banku

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO) – polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.

 

Historia

 

 

Okres międzywojenny

 

W 1929 roku ówczesny Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber zwrócił uwagę na fakt, że istnieje zapotrzebowanie na bank, który będzie w stanie świadczyć usługi finansowe dla ośmiu milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. Wychodząc z tych założeń 17 marca 1929 roku Ministerstwo Skarbu powołało Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 29 października tego samego roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego. Akcjonariuszami spółki zostały: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Pierwsze placówki zostały otwarte we Francji, Argentynie, USA i w Tel Awiwie, a w roku 1939 Pekao miało już przedstawicielstwa w stolicach większości państw, w których osiedlała się polska emigracja.

PRL

Po roku 1946 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. W 1968 minister finansów zezwolił na zakładanie w Banku Pekao rachunków „dewizowych” dla osób fizycznych pracujących za granicą. Monopol na ich prowadzenie Pekao utracił dopiero w 1989 r.

W latach 70. rachunki walutowe w Pekao zostały podzielone na trzy kategorie: konta A dla osób wpłacających waluty o udokumentowanym pochodzeniu, konta B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, i konta C dla cudzoziemców. Środków z kont B nie można było legalnie wywozić za granicę, jednak już w 1976 roku uprawnienia kont A i B zostały zrównane. W 1974 roku w banku zarejestrowano około 91 tys. rachunków „walutowych” na których zdeponowano 52,5 mln dol. W 1979 roku na prawie milionie kont znajdowało się 437,7 mln. dolarów zaś pod koniec lat 80. łączna wartość rachunków dewizowych wynosiła 3,3 mld dol.

Znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. bank rozpoczął emisję własnych „bonów towarowych PeKaO” nominowanych w dolarach amerykańskich. Początkowo za bony te (jak również bezpośrednio za waluty wymienialne wpłacane w krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach banku) można było kupować zarówno zagraniczne, jak i deficytowe towary krajowe w sieci sprzedaży dewizowej prowadzonej bezpośrednio przez PeKaO SA. W ofercie banku dla klientów indywidualnych znajdowała się różnorodna gama towarów obejmująca m.in. artykuły spożywcze (na czele z szynką „Krakus” i zachodnią gumą do żucia), alkohole, kosmetyki, tkaniny, sprzęt AGD, rowery, motory, samochody, ciężarówki, ciągniki, maszyny rolnicze, opał, materiały budowlane, urządzenia instalacyjno-sanitarne, a także mieszkania i meble. Ta sieć sprzedaży detalicznej została wraz z utworzeniem w 1972 przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznego” Pewex wyprowadzona ze struktur banku.

Po 1989

Po powrocie do gospodarki rynkowej w 1989 roku, Bank Pekao rozpoczął realizowanie strategii rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Był też odpowiedzialny za stworzenie pierwszego w powojennej Polsce biura maklerskiego, które swoją działalność rozpoczęło 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.

W Pekao wydano również pierwszą kartę kredytową w Polsce. Dostawał ją klient, który złożył w skarbcu depozyt 20 000 dolarów w gotówce.

W lipcu roku 1996 rząd, chcąc zwiększyć wartość banku przed planowaną prywatyzacją, zdecydował o utworzeniu Grupy Pekao SA. Poza bankiem Pekao SA w jej skład weszły: Bank Depozytowo-Kredytowy SA z Lublina, Powszechny Bank Gospodarczy SA z Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy SA ze Szczecina (należały one do tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989). W 1997 r. nowym, wspólnym logo grupy stał się charakterystyczny żubr. W 1998 r. banki Grupy Pekao SA rozpoczęły łączenie, zakończone 1 stycznia 1999 r.

W czerwcu 1998 rozpoczęła się prywatyzacja Pekao SA, kiedy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Pekao SA na GPW nastąpił 30 czerwca 1998. W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol., tj. 5,29% kapitału.

Pekao w grupie UniCredit

W 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało na inwestora strategicznego włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG, które 3 sierpnia 1999 r. objęło pakiet 52,09% akcji banku. Tym samym Pekao SA stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI). UCI zapłaciło za bank 1 mld dolarów (wówczas 3,93 mld złotych).

W roku 2005 UniCredito połączył się z HypoVereinsbank, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredito wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z UniCredito, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.

3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział BPH i przyłączenie jego wydzielonej części do Pekao. Tym samym 30 listopada mogło dojść do planowanej fuzji. W jej wyniku wszyscy klienci korporacyjni BPH stali się klientami nowego Banku Pekao SA. Przeniesienie oddziałów z banku BPH do Pekao w 2007 roku wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie zmieniona została numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do Pekao.

Od 2009 roku centrala banku znajduje się w Lipowy Office Park w Warszawie, gdzie zebrano wszystkie jednostki, dotychczas mieszczące się w różnych lokalizacjach.

W listopadzie 2009 roku, po ponad 6 latach pracy, Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu oraz ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Grupie UniCredit i jej spółkach zależnych. Zakończył urzędowanie w styczniu 2010. Nowym prezesem zarządu została Alicja Kornasiewicz, którą Rada Nadzorcza banku powołała 13 stycznia 2010 r. Do czasu uzyskania zgody KNF, Kornasiewicz była członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu, a w tym czasie obowiązki prezesa banku pełnił Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i I wiceprezes Pekao.

19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Luigi Lovaglio na funkcję prezesa zarządu banku Pekao.

W czerwcu 2012 r. ogłoszono rebranding banku. Nowe barwy Pekao to biała „jedynka” na czerwonym tle (logo grupy UniCredit). Pierwsze oddziały z nowym oznakowaniem zostały odsłonięte 8 czerwca wraz z rozpoczęciem UEFA EURO 2012, którego bank był sponsorem.

W roku 2013 Bank Pekao wprowadził system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay.

W roku 2014 decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Bank Pekao przejął SKOK Kopernik. W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła testy warunków skrajnych oraz przegląd jakości aktywów banków w Polsce. Bank Pekao SA został uznany przez KNF za najlepiej skapitalizowany bank w sektorze.

Pekao w Grupie PZU i tzw. repolonizacja

W 2016 roku akcje banku posiadane przez UniCredit zostały wystawione na sprzedaż za kwotę 3,5 mld euro. Pod koniec 2016 ogłoszono, że Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju zakupią 32,8 proc. akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Za ponad 15 lat (lata 2001–2015) UniCredit z tytułu posiadania akcji banku uzyskał 11,7 mld zł z dywidend (dywidenda łączna od 2001 do 2015 wyniosła 22,1 mld zł), zaś dzięki sprzedaży małych pakietów akcji Pekao uzyskał przychód wysokości kilku kolejnych miliardów złotych. 7 czerwca 2017 roku transakcja została sfinalizowana. Nastąpił rebranding i powrót Banku do charakterystycznego logo z żubrem.

Oddziały

Miasto Adres Telefon
Andrychów Andrychów, ul.Krakowska 140a (33) 870-40-69, 875-85-02
Balice Balice, ul.Kpt.M.Medweckiego 1 (12) 639-32-46, 285-50-78
Bartoszyce Bartoszyce, pl.Konstytucji 3 Maja 31A (89) 762-19-22, 762-19-24
Bełchatów Bełchatów, ul.1 Maja 2 (44) 635-88-00, 635-88-12, 635-88-16
Bełżyce Bełżyce, Rynek 26 (81) 517-23-45, 517-24-81
Biała Podlaska Biała Podlaska, pl.Wolności 23 (83) 342-70-20, 342-70-14, 342-70-11
Biała Podlaska Biała Podlaska, ul.Narutowicza 12 (83) 342-78-00, 342-78-27, 342-78-40, 342-26-69
Białobrzegi Białobrzegi, ul.Władysława Reymonta 46 (48) 613-44-23, 613-44-25
Białogard Białogard, ul.Wojska Polskiego 15 (94) 311-09-50, 311-09-60
Białystok Białystok, Rynek Kościuszki 7 (85) 664-61-11, 664-61-13, 732-87-18
Białystok Białystok, ul.Sienkiewicza 40 (85) 664-88-00, 664-88-33, 664-89-19
Białystok Białystok, ul.Sienkiewicza 42 (85) 664-88-00, 664-89-46, 664-88-02
Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski, ul.Adama Mickiewicza 55 (85) 730-94-00, 730-94-04
Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski, ul.Mickiewicza 55 (85) 730-94-00, 730-94-04
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Dmowskiego 16 (33) 813-97-12, 813-97-10
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Grażyńskiego 141 (33) 813-50-72, 822-01-64
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Grunwaldzka 40A (33) 829-27-00, 829-28-04, 812-63-00
Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul.Ks.Stanisława Stojałowskiego 23 (33) 813-95-00, 813-95-02, 813-95-10
Biłgoraj Biłgoraj, ul.Dąbrowskiego 6B (84) 688-10-00, 688-10-29
Bochnia Bochnia, ul.Kazimierza Wielkiego 9 (14) 611-60-66, 611-60-12, 611-60-13
Brusy Brusy, ul.Jana Pawła II 2 (52) 334-44-30, 334-44-35
Brzeg Brzeg, Rynek 9/10 (77) 416-30-99, 416-30-99
Brzeziny Brzeziny, ul.J.Piłsudskiego 2/8 (46) 874-22-23, 874-00-59, 874-22-00
Brzozów Brzozów, ul.Ks.J.Bielawskiego 5 (13) 430-80-00, 430-80-11 do 12, 434-18-04
Bukowno Bukowno, ul.Nowa 1 (32) 646-02-00
Bychawa Bychawa, ul.Piłsudskiego 7-15 (81) 566-07-04, 566-01-75, 566-01-75, w.207
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Długa 57 (52) 376-62-30, 376-62-03, 321-34-10
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 2 (52) 339-09-10, 339-09-13
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Jagiellońska 34 (52) 325-42-77, 325-42-78, 321-19-02, 321-26-25
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Trybunalska 2 (52) 379-22-81, 373-45-09, 373-89-63
Bydgoszcz Bydgoszcz, ul.Wojska Polskiego 20A (52) 370-97-00, 370-97-10, 345-06-95, 345-06-86
Bytów Bytów, ul.Bauera 3 (59) 822-77-00, 822-77-20, 822-77-01
Błonie Błonie, ul.Poznańska 4 (22) 731-31-00, 731-31-08, 731-31-35
Chełm Chełm, ul.I Armii Wojska Polskiego 41 (82) 564-88-50, 564-88-51, 562-04-59
Chełm Chełm, ul.Kopernika 20 (82) 562-05-10, 562-05-62 do 63, 562-05-55
Chełmek Chełmek, ul.Brzozowa 1 (33) 876-20-20, 876-20-23, 846-43-55
Chojna Chojna, ul.Mieszka I 11A (91) 402-38-84, 402-38-83
Choszczno Choszczno, ul.Chrobrego 1 (95) 765-33-09, 765-26-60, 765-33-09
Chrzanów Chrzanów, al.Henryka 31 (32) 624-96-10 do 13, 624-96-22, 624-96-22
Ciechanów Ciechanów, pl.Jana Pawła II 8 (23) 671-45-00, 671-45-03, 671-45-78
Ciechanowiec Ciechanowiec, pl.3 Maja 25 (86) 277-12-63, 277-10-05
Czarnków Czarnków, ul.Kościuszki 61A (67) 253-85-00, 255-21-87
Czersk Czersk, ul.J.Ostrowskiego 2 (52) 398-63-88, 398-63-88
Częstochowa Częstochowa, ul.Kopernika 17/19 (34) 378-36-36, 378-36-70, 378-35-05
Człuchów Człuchów, ul.Dworcowa 1 (59) 834-59-00, 834-59-08
Dąbrowa Białostocka Dąbrowa Białostocka, pl.Kościuszki 1 (85) 711-06-00, 711-06-15
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza, al.Piłsudskiego 90 (32) 795-50-25, 795-50-46
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza, ul.3 Maja 14 (32) 295-62-00, 295-62-39
Dębica Dębica, ul.1 Maja 1 (14) 680-27-05, 670-20-01, 670-20-01 w.677
Dębica Dębica, ul.Głowackiego 35 (14) 670-62-10, 670-62-11, 670-48-23
Dębica Dębica, ul.Tadeusza Kościuszki 6 (14) 670-20-01, 670-20-02, 670-66-06
Dęblin Dęblin, ul.PCK 3 (81) 888-93-85, 888-93-84
Dębno Dębno, ul.Mickiewicza 34 (95) 760-21-21, 760-21-22
Dobre Miasto Dobre Miasto, ul.Warszawska 12 (89) 616-38-74, 616-11-28
Działdowo Działdowo, pl.Mickiewicza 2/3 (23) 697-20-03, 697-24-69
Dzierżoniów Dzierżoniów, Rynek 17 (74) 832-49-70, 832-49-88, 832-49-71
Elbląg Elbląg, Stary Rynek 18A (55) 235-47-00, 235-47-00 w.261,263, 235-47-00 w.320, 641-25-56
Elbląg Elbląg, ul.Hetmańska 3 (55) 235-47-00, 235-47-00 w.261,263, 235-47-00 w.281,280
Ełk Ełk, ul.Juliusza Słowackiego 16 (87) 621-73-01, 610-37-12
Ełk Ełk, ul.Kilińskiego 40 (87) 610-96-18
Ełk Ełk, ul.Piłsudskiego 12-14 (87) 621-80-30, 610-30-55
Garwolin Garwolin, ul.Kościuszki 32 (25) 684-15-00, 684-15-26, 684-15-30
Gdańsk Gdańsk, ul.Franciszka Rakoczego 17 (58) 520-96-40, 520-96-43
Gdańsk Gdańsk, ul.Garncarska 23 (58) 323-21-79, 323-21-14, 346-22-55
Gdańsk Gdańsk, ul.Grunwaldzka 92/98 (58) 341-46-45, 520-88-41, 345-13-20
Gdańsk Gdańsk, ul.Jana Uphagena 27 (58) 340-16-00, 341-34-74
Gdańsk Gdańsk, ul.Kołobrzeska 43 (58) 511-27-11, 511-27-38, 553-45-63
Gdańsk Gdańsk, ul.Ogarna 116 (58) 323-14-00, 323-14-44
Gdańsk Gdańsk, ul.Stary Rynek Oliwski 16 (58) 554-83-68, 554-83-69
Gdańsk Gdańsk, ul.Władysława Cieszyńskiego 36 (58) 326-27-65, 326-27-63
Gdynia Gdynia, ul.10 Lutego 8 (58) 660-24-01, 621-67-24
Gdynia Gdynia, ul.Hutnicza 3A (58) 623-51-49, 623-51-55, 623-52-73
Gdynia Gdynia, ul.Kartuska 9 (58) 667-25-80, 667-25-83
Gdynia Gdynia, ul.Pułaskiego 8 (58) 627-83-34, 627-83-44, 627-83-48
Gdynia Gdynia, ul.Śląska 23/25 (58) 699-41-04, 699-41-00, 699-41-05
Gdynia Gdynia, ul.Świętojańska 47 (58) 627-93-50, 627-93-60
Gdynia Gdynia, ul.Tadeusza Wendy 7-9 (58) 785-91-05, 785-91-02, 785-91-03
Gdynia Gdynia, ul.Waszyngtona 34/36 (58) 660-27-45, 660-27-41, 660-27-11
Giżycko Giżycko, ul.Dąbrowskiego 12 (87) 429-58-00, 428-50-00, 428-25-94
Gliwice Gliwice, ul.A.Opla 1 (32) 270-93-40, 270-91-22
Gliwice Gliwice, ul.Bohaterów Getta Warszawskiego 9 (32) 230-69-41, 230-69-42
Gliwice Gliwice, ul.Błonie 6 (32) 238-91-25, 230-75-26
Gliwice Gliwice, ul.Generała Berbeckiego 4 (32) 231-18-44, 231-18-44 w.333, 231-79-91
Gliwice Gliwice, ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 (32) 339-33-00, 339-33-05, 339-33-04
Golczewo Golczewo, ul.Zwycięstwa 22 (91) 321-67-15, 321-67-19
Goleniów Goleniów, ul.Konstytucji 3 Maja 24 (91) 432-17-60, 432-17-72, 432-17-72
Góra Kalwaria Góra Kalwaria, ul.Wierzbowskiego 3 (22) 727-45-11, 727-45-12, 727-45-12
Gorlice Gorlice, ul.Legionów 20 (18) 355-13-10, 355-13-11, 355-13-29
Gorlice Gorlice, ul.Michalusa 8 (18) 353-60-04, 353-72-27, 353-60-04
Gorlice Gorlice, ul.Władysława Jagiełły 6 (18) 355-17-10, 355-17-20, 355-17-12
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Fabryczna 12 (95) 733-60-00, 733-60-02
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Kombatantów 30 (95) 733-90-00, 733-90-49
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Marcinkowskiego 117 (95) 720-07-42, 735-41-38, 720-07-42
Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski, ul.Wełniany Rynek 18 (95) 735-41-00, 735-41-51, 735-41-21
Gostynin Gostynin, ul.R.Dmowskiego 8 (24) 235-04-60, 235-04-67
Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, ul.Armii Krajowej 16 (22) 755-69-37, 755-52-55, 755-52-55 w. 334
Grójec Grójec, ul.Bankowa 11 (48) 664-36-08, 664-20-41, 664-30-01
Grudziądz Grudziądz, ul.Chełmińska 68 (56) 451-40-19, 451-40-21, 465-82-91
Grudziądz Grudziądz, ul.Groblowa 7 (56) 451-41-00, 451-41-10, 451-41-17
Gryfice Gryfice, ul.Wałowa 1 (91) 384-20-91, 384-20-92, 384-26-05
Gryfino Gryfino, ul.Parkowa 3 (91) 414-69-60, 414-69-80, 416-25-11, 414-69-97
Gubin Gubin, ul.Nowa 2 (68) 359-31-30, 359-93-00, 359-31-30
Głowno Głowno, ul.Swoboda 4 (42) 714-10-60, do 69, 714-10-66
Hajnówka Hajnówka, ul.3 Maja 34 (85) 682-30-61, 682-40-71, 682-25-49
Hel Hel, ul.Wiejska 41 (58) 675-04-12, 675-04-12
Hrubieszów Hrubieszów, ul.Prusa 9 (84) 696-65-00, 696-24-54
Imielin Imielin, ul.Imielińska 87 (32) 225-57-52, 225-56-91
Inowrocław Inowrocław, ul.Dworcowa 29 (52) 356-46-40, 356-46-66, 356-46-70
Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój, ul.Kulczyńskiego 2 (13) 425-11-33, 425-11-36, 425-11-40
Iława Iława, ul.Jana III Sobieskiego 47 (89) 649-10-11, 649-10-45, 648-21-33
Jankowice Jankowice, ul.Równoległa 4 (32) 430-43-04, 430-43-04
Janów Lubelski Janów Lubelski, ul.Wiejska 3 (15) 872-64-50, 872-64-58, 872-64-51
Jarosław Jarosław, pl.Mickiewicza 2 (16) 624-61-00, 621-24-92
Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój, al.Piłsudskiego 2A (32) 474-00-55, 474-04-41, 474-04-42
Jasło Jasło, ul.Staszica 6 (13) 443-56-00, 443-56-02, 443-56-08, 443-56-09
Jaworzno Jaworzno, ul.Mickiewicza 17 (32) 616-67-27, 616-67-27 w.302,303, 616-67-27 w.210
Jedlicze Jedlicze, ul.Trzecieskiego 14 (13) 438-45-55, 438-47-55, 438-45-57
Jędrzejów Jędrzejów, ul.Partyzantów 3 (41) 386-17-12, 386-13-55, 386-10-00
Jejkowice Jejkowice, ul.Główna 38A (32) 430-28-05, 430-28-06
Jelenia Góra Jelenia Góra, pl.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 35 (75) 754-77-51, 754-77-68, 752-58-55, 753-31-56
Kalisz Kalisz, Nowy Rynek 7A (62) 768-48-10, 768-48-15 do 16, 768-48-28
Kalisz Kalisz, ul.Śródmiejska 29 (62) 768-23-33, 768-22-05, 768-22-51, 768-21-53
Kalwaria Zebrzydowska Kalwaria Zebrzydowska, Rynek 2 (33) 876-48-20, 876-48-22
Kamień Pomorski Kamień Pomorski, ul.Gryfitów 2A (91) 382-35-00, 382-35-28, 382-05-87
Katowice Katowice, al.Wojciecha Korfantego 160 (32) 603-63-30, 603-63-60, 603-63-29
Katowice Katowice, al.Wojciecha Korfantego 56 (32) 200-41-04, 200-41-52
Katowice Katowice, ul.Chorzowska 1 (32) 358-62-22, 358-62-06, 358-62-26
Katowice Katowice, ul.Karolinki 1 (32) 255-44-86, 209-22-55, 209-22-98
Katowice Katowice, ul.Warszawska 8 (32) 208-39-00, 208-39-28, 208-39-59
Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle, pl.Wolności 6-7 (77) 480-10-00, 480-10-09, 483-32-32
Kętrzyn Kętrzyn, ul.Obrońców Westerplatte 1 (89) 754-45-80, 754-45-81, 751-01-82
Kęty Kęty, ul.Adama Mickiewicza 6B (33) 875-05-05, 875-05-03
Kęty Kęty, ul.T.Kościuszki 111 (33) 875-05-02, 875-05-02
Kielce Kielce, al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 (41) 344-14-21, 344-82-51, 344-56-79
Kielce Kielce, ul.Sienkiewicza 18 (41) 340-91-00, 340-92-62, 340-92-92, 340-92-65
Kluczbork Kluczbork, ul.Grunwaldzka 13C (77) 418-16-81, 425-03-71, 425-03-51
Klucze Klucze, ul.Zawierciańska 10 (32) 642-82-00
Knurów Knurów, ul.Kapelanów Wojskowych 17 (32) 401-29-41 do 44, 401-29-71
Kolbudy Kolbudy, ul.Wybickiego 32C (58) 682-74-10, 682-75-55, 682-73-09
Kolbuszowa Kolbuszowa, ul.Kościuszki 18 (17) 227-71-64, 227-71-83, 227-18-49
Kolno Kolno, ul.Wojska Polskiego 46 (86) 278-30-98, 278-30-89
Koluszki Koluszki, ul.11 Listopada 20 (44) 635-88-00, 635-88-12, 635-88-16(44) 615-30-49, 615-30-48, (22) 571-48-93
Konin Konin, ul.Kosmonautów 14 (63) 244-67-00, 249-89-55
Końskie Końskie, ul.Zamkowa 12 (41) 372-23-01, 372-23-33, 372-26-54
Konstantynów Konstantynów, ul.Łódzka 20 (42) 211-25-17, 211-13-11
Kościan Kościan, Rynek 32 (65) 512-40-09, 512-50-09, 512-00-09
Koszalin Koszalin, Rynek Staromiejski 8 (94) 346-65-00, 346-65-24, 346-04-29
Koszalin Koszalin, ul.Jana z Kolna 11 (94) 346-61-00, 346-63-00, 341-18-38
Kozienice Kozienice, ul.Batalionów Chłopskich 32/34 (48) 611-74-31, 614-27-31
Kozy Kozy, ul.Krakowska 2 (33) 817-58-22, 817-58-21
Kołobrzeg Kołobrzeg, ul.Ppor.Edmunda Łopuskiego 6 (94) 352-40-61, 354-07-00, 352-39-03
Kraków Kraków, al.Pokoju 1 (12) 618-66-25, 618-66-23, 618-66-17
Kraków Kraków, al.Powstania Warszawskiego 12 (12) 417-16-66, 417-14-11
Kraków Kraków, Os.Bohaterów Września 39 (12) 682-15-40, 648-69-57
Kraków Kraków, Os.Centrum B1 (12) 682-15-05, 682-15-03
Kraków Kraków, Os.Kolorowe 10 (12) 688-51-00, 688-51-10
Kraków Kraków, Os.Na Wzgórzach 32 (12) 682-15-57, 682-15-07
Kraków Kraków, Os.Tysiąclecia 42 (12) 682-15-58, 682-15-88
Kraków Kraków, Rynek Główny 31 (12) 424-38-00, 424-38-26, 424-38-09, 424-38-49
Kraków Kraków, Rynek Główny 47 (12) 422-20-66, 682-27-79, 682-28-47, 421-49-04
Kraków Kraków, ul.Bajana 4 (12) 412-83-60, 412-50-06
Kraków Kraków, ul.Balicka 18A (12) 626-03-89, 626-03-47, 626-04-03
Kraków Kraków, ul.Czysta 21 (12) 632-23-62, 632-07-29
Kraków Kraków, ul.Gronostajowa 3 (12) 269-14-27, 269-18-27
Kraków Kraków, ul.Józefińska 18 (12) 423-67-44, 656-05-50, 656-02-20
Kraków Kraków, ul.Kapelanka 1 (12) 261-68-00, 267-06-65, 267-09-96, 267-08-60
Kraków Kraków, ul.Kazimierza Wielkiego 75 (12) 682-29-80 do 82, 636-86-52, 636-46-23
Kraków Kraków, ul.Legionów Piłsudskiego 19 (12) 423-54-11, 423-54-71, 423-54-51
Kraków Kraków, ul.Mały Płaszów 4 (12) 658-89-98, 658-89-97
Kraków Kraków, ul.Pijarska 1 (12) 682-29-00, 422-42-66, 682-29-03
Kraków Kraków, ul.Retoryka 1 (12) 422-71-87, 421-46-53, 422-37-48
Kraków Kraków, ul.Rydlówka 5 (12) 267-67-39, 295-93-20, 267-67-39
Kraków Kraków, ul.Szpitalna 15 (12) 424-35-36, 422-68-30, 424-35-55
Kraków Kraków, ul.Ujastek 1 (12) 682-15-81, 682-15-82
Kraków Kraków, ul.Wielicka 76 (12) 265-02-75, 265-01-15
Kraków Kraków, ul.Wielopole 1 (12) 619-24-35, 619-24-20 do 24, 619-24-34
Kraków Kraków, ul.Zakopiańska 58 (12) 269-23-99, 269-24-99
Kraśnik Kraśnik, ul.Ignacego Krasickiego 4 (81) 826-24-41, 826-24-49
Kraśnik Kraśnik, ul.Kochanowskiego 1 (81) 884-01-14, 884-01-24
Kraśnik Kraśnik, ul.Kościuszki 5 (81) 826-24-92, 826-24-93
Krasnystaw Krasnystaw, ul.Piłsudskiego 11 (82) 575-63-30, 575-63-39, 576-20-62
Krosno Krosno, ul.Bieszczadzka 5 (13) 436-13-88, 436-72-23 w.211, 436-72-23, 436-76-26
Krosno Krosno, ul.Powstańców Warszawskich 3 (13) 437-31-10, 437-31-26, 437-31-17
Kruszwica Kruszwica, ul.Niepodległości 13 (52) 351-55-79, 351-55-49
Krzeszowice Krzeszowice, Rynek 34 (12) 282-64-66, 282-64-94
Kudowa-Zdrój Kudowa-Zdrój, ul.Zdrojowa 18 (74) 866-33-84, 866-33-85, 866-33-83
Kutno Kutno, ul.29 Listopada 15 (24) 251-00-20, 251-00-45, 251-00-21
Kutno Kutno, ul.Podrzeczna 9 (24) 253-38-65, 253-35-16, 254-12-59
Kuźnica Białostocka Kuźnica Białostocka, ul.Sokólska 26 (85) 722-43-01, 722-43-42
Kłodzko Kłodzko, ul.Chrobrego 20 (74) 811-54-20, 811-54-29, 811-54-21
Lębork Lębork, ul.Armii Krajowej 18 (59) 863-47-00, 863-47-31, 863-47-07
Legnica Legnica, Rynek 14/1B (76) 850-30-00, 854-96-52
Legnica Legnica, ul.Wrocławska 26/28 (76) 852-52-63, 852-52-64, 852-52-20
Leszno Leszno, ul.Wróblewskiego 6 (65) 529-34-40, 529-34-40 w.208, 529-39-04
Leżajsk Leżajsk, ul.Mickiewicza 52 (17) 240-46-50, 242-08-10
Libiąż Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2 (32) 627-40-40, 627-40-41, 627-12-33
Lidzbark Welski Lidzbark Welski, ul.Działdowska 9 (23) 696-10-93, 696-10-96
Limanowa Limanowa, ul.Jana Pawła II 19 (18) 337-20-86, 337-24-04, 337-20-86
Lipno Lipno, ul.3 Maja 22 (54) 287-42-54, 287-44-31, 287-49-17
Lipsko Lipsko, ul.Zwoleńska 6 (48) 378-32-10, do 13, 378-08-66
Lubaczów Lubaczów, ul.Legionów 4 (16) 632-17-10, 632-21-42
Lubartów Lubartów, ul.Lubelska 23 (81) 855-40-81, do 83, 855-27-21
Lubin Lubin, ul.Bankowa 16A (76) 840-48-10, 840-48-25, 844-49-18
Lublin Lublin, ul.1 Maja 10 (81) 745-56-40, 745-56-67, 468-49-4881 531-64-81 do 84, 22 571-48-79
Lublin Lublin, ul.Chopina 26A (81) 826-24-41, 826-24-4981 531-68-51, 22 571-48-73, 81 744-47-8181 531-64-70, 531-64-73, 22 571-48-
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmieście 64 (13) 438-45-55, 438-47-55, 438-45-5781 531-61-77, 22 571-48-72, 81 532-24-17
Lublin Lublin, ul.Krakowskie Przedmieście 72 (58) 520-96-40, 520-96-43(81) 535-71-00, (22) 571-76-02
Lublin Lublin, ul.Królewska 1 (81) 535-02-00, 535-02-06, 532-60-69
Lublin Lublin, ul.Nowowiejskiego 2 (81) 828-83-00, 828-83-01, 828-83-1081 531-67-98, 531-61-28, 22 571-48-63
Lublin Lublin, ul.Zimowa 5 (81) 826-24-41, 826-24-4981 531-68-51, 22 571-48-73, 81 744-47-81
Lublin Lublin, ul.Żywnego 10 (81) 741-62-27, 741-04-88
Lubochnia Lubochnia, ul.Tomaszowska 9 (44) 710-36-66, 710-33-23
Maków Mazowiecki Maków Mazowiecki, ul.Przasnyska 18 (29) 717-13-74, 717-13-50
Międzychód Międzychód, ul.17 Stycznia 74 (95) 748-93-00, 748-93-17, 748-24-93
Międzyrzecz Międzyrzecz, ul.Poznańska 1 (95) 742-78-40, 742-78-59, 742-78-66
Mielec Mielec, ul.Obrońców Pokoju 7 (17) 583-12-21, do 23, 583-61-07
Mielec Mielec, ul.Partyzantów 25 (17) 788-67-06, 788-67-08, 788-64-34
Mielec Mielec, ul.Pisarka 10 (17) 584-05-70, 584-05-79
Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki, ul.Warszawska 133 (25) 758-30-75, 758-47-48
Mońki Mońki, al.Niepodległości 2a/4 (85) 716-69-62, 716-69-63, 716-69-61
Mrągowo Mrągowo, pl.Kajki 1 (89) 741-02-30, 741-02-22, 741-36-51, 741-25-09
Mszana Dolna Mszana Dolna, ul.Spadochroniarzy 6 (18) 331-02-45, 331-15-15, 331-23-35
Myślenice Myślenice, Rynek 4 (12) 372-18-48, 372-18-59, 372-18-66
Myślenice Myślenice, ul.Gałczyńskiego 9 (12) 372-18-31, 372-18-58, 372-18-66
Myślibórz Myślibórz, ul.Wyszyńskiego 2 (95) 765-62-80, 765-62-81
Myszyniec Myszyniec, pl.Wolności 60 (29) 772-13-78, 772-27-19
Mysłowice Mysłowice, ul.Mikołowska 6 (32) 317-01-45, 317-01-06
Nakło nad Notecią Nakło nad Notecią, ul.Gen.Henryka Dąbrowskiego 17-23 (52) 386-61-00, 386-03-03
Nasielsk Nasielsk, ul.Elektronowa 8-10 (23) 693-16-01, 693-16-01 w 103
Nałęczów Nałęczów, al.Lipowa 3 (81) 501-41-10, 501-40-55, 501-41-58
Nidzica Nidzica, ul.Wolności 7 (89) 625-52-48, 625-42-76
Niepołomice Niepołomice, Rynek 16 (12) 281-33-38
Nisko Nisko, ul.Mickiewicza 2 (15) 877-77-80, 877-77-97, 841-20-90
Nowe Miasto nad Pilicą Nowe Miasto nad Pilicą, ul.11 Listopada 41 (48) 674-16-96, 674-13-84
Nowogard Nowogard, ul.Bankowa 5 (91) 392-75-40, 392-75-65 do 66, 392-75-41
Nowy Dwór Mazowiecki Nowy Dwór Mazowiecki, ul.Słowackiego 11 (22) 775-20-11, 775-29-04
Nowy Sącz Nowy Sącz, ul.Jagiellońska 26 (18) 448-47-00, 448-47-03
Nowy Sącz Nowy Sącz, ul.Żeromskiego 6 (18) 448-23-10, 448-23-16, 448-23-11, 448-23-29
Nowy Targ Nowy Targ, al.Tysiąclecia 35A (18) 261-21-00, 261-21-17, 261-21-25
Nowy Targ Nowy Targ, Rynek 4 (18) 266-24-91, 266-29-16
Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, ul.Adama Mickiewicza 15 (61) 442-19-50, 442-19-59
Nysa Nysa, ul.Marcinkowskiego 1 (77) 434-08-40, 434-08-49
Olecko Olecko, ul.11 Listopada 8 (87) 520-75-08, 520-75-28
Olkusz Olkusz, ul.Króla Kazimierza Wielkiego 49 (32) 645-03-10, 645-03-13
Olsztyn Olsztyn, ul.1 Maja 10 (18) 202-28-50, 202-28-43, 202-28-55(89) 521-30-05, (22) 571-76-14
Olsztyn Olsztyn, ul.Dąbrowszczaków 11 (89) 521-14-00, 521-14-44
Opatów Opatów, ul.Sienkiewicza 20 (15) 868-20-59, 868-29-82, 868-22-66
Opoczno Opoczno, pl.Kościuszki 16 (44) 755-26-93, 755-25-43, 755-29-51
Opole Lubelskie Opole Lubelskie, ul.Lubelska 12 (81) 827-72-50, 827-72-61
Opole Opole, pl.Wolności 3 (77) 400-07-00, 400-07-23, 400-07-03
Opole Opole, ul.Damrota 2 (77) 401-27-00, 401-27-15, 401-27-45
Opole Opole, ul.Osmańczyka 15 (77) 401-54-00, 401-54-43, 453-15-16
Ostróda Ostróda, ul.Grunwaldzka 4 (89) 642-71-10, 642-71-36 do 37, 642-71-19
Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka, ul.Grota-Roweckiego 1 (29) 745-22-01 do 06, 745-34-43
Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski, ul.Głogowska 23 (62) 737-47-10, 737-47-22, 736-55-69
Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Kilińskiego 15 (41) 265-61-00, 265-61-06, 263-30-78
Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Polna 11B (41) 266-11-60, 266-40-30, 266-43-30
Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Wardyńskiego 11 (41) 267-20-00, 267-20-13, 263-22-10
Ostrołęka Ostrołęka, ul.Bogusławskiego 23 (29) 764-17-00, 764-17-04, 764-17-01
Ostrzeszów Ostrzeszów, ul.Piastowska 16A (62) 730-35-75, 730-11-00, 730-29-28
Oświęcim Oświęcim, ul.Chemików 1 (33) 844-92-90, 844-92-92, 844-22-35
Oświęcim Oświęcim, ul.Wróblewskiego 1 (33) 844-91-81, 844-91-85, 842-33-99
Oświęcim Oświęcim, ul.Władysława Jagiełły 12 (33) 844-91-00, 844-92-01, 842-22-46
Otwock Otwock, ul.Świderska 2/4 (22) 788-54-25, 788-54-32, 788-54-26, 788-54-25 w.110
Pabianice Pabianice, ul.Zamkowa 7 (42) 225-99-20, 225-99-32, 225-99-22, 225-99-50
Piaseczno Piaseczno, ul.Jana Pawła II 2 (22) 703-63-13, 703-63-48, 703-63-71
Piastów Piastów, ul.Dworcowa 1 (22) 723-79-89, 723-48-44
Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul.Armii Krajowej 24 (44) 649-56-49, 649-54-95, 649-54-96, 649-56-49
Piła Piła, ul.Browarna 21 (67) 211-50-50, 211-50-81, 212-39-01, 213-24-19
Piła Piła, ul.Wyspiańskiego 8 (67) 211-93-11, 213-17-43 w.221, 211-93-30
Poddębice Poddębice, ul.Łódzka 16/18 (43) 678-25-56, do 57, 678-25-88
Polanica-Zdrój Polanica-Zdrój, ul.Zdrojowa 25 (74) 868-29-65, 868-29-64
Police Police, ul.Bankowa 22 (91) 312-15-77, 480-11-00, 317-01-47, 317-54-10
Poniatowa Poniatowa, ul.Młodzieżowa 2 (81) 828-83-00, 828-83-01, 828-83-10
Poznań Poznań, Al.Solidarności 46 (61) 829-93-00, 829-93-03
Poznań Poznań, pl.Wolności 18 (61) 858-64-04, 858-64-80
Poznań Poznań, Stary Rynek 97/98 (61) 856-78-10, 855-71-77
Poznań Poznań, ul.Bukowska 74 (61) 845-65-40, 845-65-43
Poznań Poznań, ul.Grunwaldzka 21 (61) 864-40-66, 864-40-70, 866-12-92
Poznań Poznań, ul.Głogowska 132/140 (61) 864-40-30, 864-40-31, 864-40-33
Poznań Poznań, ul.Głogowska 26 (61) 864-59-01, 864-59-50 do 51, 864-59-02
Poznań Poznań, ul.Ignacego Paderewskiego 3 (61) 852-26-72, 853-07-89
Poznań Poznań, ul.Masztalarska 8A (61) 858-45-50, 858-45-55, 851-60-61
Poznań Poznań, ul.Pamiątkowa 17 (61) 834-27-46, 834-27-60
Poznań Poznań, ul.Roosevelta 18 (61) 845-44-81, 845-44-87, 845-44-83
Poznań Poznań, ul.Św.Marcin 52/56 (61) 855-85-58, 855-83-11, 855-83-02, 855-81-10
Prudnik Prudnik, ul.Damrota 10A (77) 436-42-30, 436-42-31, 436-42-32
Pruszcz Gdański Pruszcz Gdański, ul.Wojciecha Kossaka 1 (58) 691-03-80, 691-03-83
Pruszków Pruszków, al.Wojska Polskiego 23 (22) 739-44-00, 739-44-88, 758-71-75
Przasnysz Przasnysz, ul.3 Maja 13 (29) 752-49-19, 752-23-11
Przemyśl Przemyśl, ul.Jagiellońska 7 (16) 676-35-64, 676-35-66, 676-35-68
Przemyśl Przemyśl, ul.Mickiewicza 6 (16) 676-47-00, 676-47-13, 678-51-53
Przeworsk Przeworsk, ul.Jagiellońska 12 (16) 649-27-00, 649-27-10, 648-79-78
Przeźmierowo Przeźmierowo, ul.Rynkowa 75C (61) 652-41-82, 652-41-83
Przysucha Przysucha, ul.Krakowska 33 (48) 675-52-05, 675-22-24
Puławy Puławy, al.Królewska 11A (81) 886-46-52, 886-24-81, 887-94-06
Puławy Puławy, ul.Partyzantów 8 (81) 886-15-00, 886-15-10, 886-33-57
Pułtusk Pułtusk, ul.17 Sierpnia 37 (23) 692-93-00, 692-01-86
Pyrzyce Pyrzyce, ul.Bankowa 1 (91) 578-83-00, 578-83-13, 578-83-02, 578-83-14
Płock Płock, ul.Armii Krajowej 6 (24) 267-46-90, 267-46-91, 267-46-91
Płock Płock, ul.Kolegialna 14A (24) 267-19-59, 267-19-41
Płock Płock, ul.Tysiąclecia 10 (24) 269-70-60, 269-70-61
Płońsk Płońsk, ul.Młodzieżowa 28G (23) 662-86-50, 662-86-51, 662-86-55
Rabka-Zdrój Rabka-Zdrój, ul.Kilińskiego 1 (18) 268-01-30, 268-01-30
Radom Radom, ul.A.Struga 26/28 (48) 363-20-57, 363-20-57 w.118, 363-20-20, 363-27-54
Radom Radom, ul.Piłsudskiego 15 (48) 340-60-40, 340-60-70, 362-77-69, 360-20-30
Radom Radom, ul.Tadeusza Kościuszki 2 (48) 368-81-00, 368-81-30, 368-81-93
Radomsko Radomsko, ul.Piastowska 16 (44) 683-46-30, 683-46-30 w.201,202
Radymno Radymno, Rynek 15 (16) 628-14-93, 628-22-73
Radzyń Podlaski Radzyń Podlaski, ul.Warszawska 19 (83) 353-44-60, 353-44-61, 352-11-30
Raszyn Raszyn, pl.Szwedzki 3 (22) 735-84-00, 735-84-44, 735-84-01, 735-84-09
Rogoźno Rogoźno, ul.Kościuszki 37 (67) 261-74-49, 261-87-02
Ropczyce Ropczyce, ul.Słowackiego 2 (17) 221-07-30, 221-07-57 do 59, 221-85-52
Ruda Śląska Ruda Śląska, ul.1 Maja 219 (32) 244-91-25, 244-91-30 do 31, 244-91-24, 240-55-57
Rybnik Rybnik, ul.3 Maja 10 (32) 432-96-40, 432-92-22, 432-96-41, 422-16-48
Rybnik Rybnik, ul.Rymera 4 (32) 739-86-50
Ryki Ryki, Stary Rynek 39 (81) 865-25-26, 865-25-76, 865-13-98
Rypin Rypin, ul.Warszawska 6 (54) 280-20-84, 280-21-28, 280-21-28, w.154
Rzeszów Rzeszów, ul.3 Maja 21 (17) 852-01-75, 852-01-80, 852-02-84, 852-01-75
Rzeszów Rzeszów, ul.Bernardyńska 7 (17) 875-37-00, 875-37-03
Rzeszów Rzeszów, ul.Cieplińskiego 1 (17) 875-56-00, 875-56-31, 862-59-20, 862-10-56
Rzeszów Rzeszów, ul.Hetmańska 58 (17) 875-37-93, 854-93-82
Rzeszów Rzeszów, ul.Juliusza Słowackiego 5 (17) 875-38-04, 875-38-03
Rzgów Rzgów, ul.Tuszyńska 1 (42) 214-16-35, 214-19-32, 214-10-34
Sandomierz Sandomierz, ul.Kościuszki 4 (15) 868-20-59, 868-29-82, 868-22-66(15) 832-22-05, (15) 832-73-36, (22) 571-76-26
Sanok Sanok, ul.Kościuszki 4 (13) 465-68-40, 465-68-68, 463-24-44
Sanok Sanok, ul.Mickiewicza 29 (13) 465-77-42 do 44, 465-68-68, 465-77-46
Sędziszów Sędziszów, ul.Przemysłowa 9 (41) 381-27-60, 381-27-64
Siedlce Siedlce, ul.Wojskowa 24 (25) 640-39-00, 640-39-83, 640-39-22
Siemiatycze Siemiatycze, pl.Jana Pawła II 15 (85) 656-59-10, 656-59-27, 656-59-15
Sieradz Sieradz, ul.Jana Pawła II 52 (43) 826-60-04, 826-60-14, 826-60-38
Sierpc Sierpc, ul.Braci Tułodzieckich 17 (24) 275-88-50, 275-88-95, 275-11-52
Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, ul.Bankowa 8 (41) 251-34-25, 251-24-67
Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, ul.Prusa 12 (41) 252-96-10, 252-96-14, 252-96-13
Skawina Skawina, ul.Korabnicka 5A (12) 276-54-64, 276-54-22
Skierniewice Skierniewice, ul.Gałeckiego 16 (46) 833-42-73, 833-36-33, 833-45-82
Skwierzyna Skwierzyna, ul.Piłsudskiego 11 (95) 717-01-25, 717-02-94, 717-02-94 w.123
Sochaczew Sochaczew, ul.1 Maja 19 (46) 863-93-00, 863-93-13, 863-93-46
Sokółka Sokółka, ul.Marsz.Józefa Piłsudskiego 5 (85) 711-05-00, 711-05-29, 711-21-46
Sokołów Podlaski Sokołów Podlaski, ul.Wolności 7 (25) 640-39-34, 781-21-57
Solec Kujawski Solec Kujawski, ul.Toruńska 61A (52) 387-59-10 do 12, 387-59-21, 387-13-65
Sopot Sopot, ul.Reja 13/15 (58) 550-82-96, 550-82-00, 550-83-83, 550-83-71
Sosnowiec Sosnowiec, ul.Gen.Zaruskiego 11 (32) 263-09-65
Sosnowiec Sosnowiec, ul.Małachowskiego 3 (32) 269-84-01, 269-84-08, 266-71-39
Śrem Śrem, ul.Przemysłowa 1 (61) 282-90-00, 282-90-01
Środa Śląska Środa Śląska, ul.Malczycka 1 (71) 317-52-25, 317-47-97
Stalowa Wola Stalowa Wola, al.Jana Pawła II 13 (15) 877-20-10, 877-20-40, 877-20-13
Stalowa Wola Stalowa Wola, ul.Wolności 17 (15) 843-03-00, 843-03-17, 842-06-01
Stąporków Stąporków, ul.Piłsudskiego 101 (41) 374-23-93, 372-23-01
Starachowice Starachowice, ul.Lipowa 29 (41) 275-57-10, 275-57-20, 275-57-11
Starachowice Starachowice, ul.Radomska 31 (41) 275-64-90, 275-64-90 w.16, 274-75-00
Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński, ul.Czarnieckiego 16 (91) 578-71-10, 578-71-72 do 73, 578-71-26, do 28
Stargard Szczeciński Stargard Szczeciński, ul.Piłsudskiego 4/5 (91) 834-34-10, 834-34-20, 834-34-10
Staszów Staszów, ul.Mickiewicza 2 (15) 864-14-00, 864-12-00, 864-12-01
Strzelce Krajeńskie Strzelce Krajeńskie, ul.Sienkiewicza 5 (95) 763-07-80, 763-07-94, 763-11-63
Strzyżów Strzyżów, ul.Kilińskiego 8 (17) 276-54-60, 276-54-85
Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka, ul.Adama Mickiewicza 48 (33) 874-50-88, 874-50-72, 874-50-89
Sulęcin Sulęcin, ul.Park Bankowy 2 (95) 756-03-40 do 59, 756-03-64
Sulejówek Sulejówek, ul.Reymonta 43 (22) 783-36-55, 783-36-30, 783-01-06
Suwałki Suwałki, ul.Gen.T.Kościuszki 56 (87) 565-87-00, 565-87-77
Suwałki Suwałki, ul.Kościuszki 72 (87) 566-32-71, 566-32-71, w.215
Suwałki Suwałki, ul.Noniewicza 48 (87) 563-29-28, 566-32-71 w.205, 563-29-21
Sułkowice Sułkowice, ul.1 Maja 70 (12) 273-22-32, 273-22-34
Swarzędz Swarzędz, Os.Dąbrowszczaków 8/5 (61) 818-45-55, 817-35-83
Świątniki Górne Świątniki Górne, ul.Bruchnalskiego 4 (12) 270-47-57, 270-47-58
Świdnica Świdnica, Rynek 30 (74) 850-09-42, 850-09-53, 850-09-43
Świdnik Świdnik, ul.Kard.S.Wyszyńskiego 15 (81) 745-56-40, 745-56-67, 468-49-48
Świdnik Świdnik, ul.Wyszyńskiego 15 (81) 745-56-40, 745-56-67, 468-49-48
Świdwin Świdwin, ul.Połczyńska 70 (94) 364-79-70, 365-28-85
Świnoujście Świnoujście, ul.Monte Cassino 7 (91) 322-05-40, 322-05-74, 322-05-72
Świnoujście Świnoujście, ul.Piłsudskiego 4 (91) 322-12-60 do 69, 322-12-80, 321-57-33
Szczecin Szczecin, al.Wojska Polskiego 1 (91) 440-08-93 do 94, 440-08-90
Szczecin Szczecin, al.Wyzwolenia 23 (91) 440-05-23, 434-35-45
Szczecin Szczecin, pl.Orła Białego 3 (91) 440-02-32, 440-02-08
Szczecin Szczecin, pl.Żołnierza Polskiego 16 (91) 440-06-66, 433-41-41, 433-05-07
Szczecin Szczecin, ul.Grodzka 9 (91) 442-94-00, 433-91-78, 433-42-97
Szczecin Szczecin, ul.Jasna 5 (91) 431-39-40, 431-39-68, 431-39-50, 431-39-66
Szczecin Szczecin, ul.Obrońców Stalingradu 11 (91) 440-63-04, 440-63-44, 440-63-11
Szczecin Szczecin, ul.Smolańska 4 (91) 481-78-50, 482-26-96
Szczecin Szczecin, ul.Szczerbcowa 4 (91) 432-99-99, 433-79-74
Szczecinek Szczecinek, ul.Mickiewicza 1 (94) 371-45-20, 371-45-46, 372-07-35
Szczucin Szczucin, Rynek 1 (14) 643-52-74 do 75, 643-52-74
Szczyrk Szczyrk, ul.Beskidzka 4 (33) 817-93-78, 817-93-79
Szczytno Szczytno, ul.Sienkiewicza 6A (89) 624-80-31 do 32, 624-80-33
Szydłowiec Szydłowiec, pl.M.Konopnickiej 7 (48) 617-68-20, 617-68-24, 617-01-84
Słubice Słubice, ul.Seelowska 1 (95) 759-25-70, 759-25-77, 759-25-85, 759-25-87
Słupsk Słupsk, ul.11 Listopada 3 (59) 848-29-91, 841-99-67, 848-29-99
Słupsk Słupsk, ul.Jana Kilińskiego 45A (59) 841-03-01, 841-03-09
Słupsk Słupsk, ul.Tuwima 30 (59) 841-99-81, 841-99-67, 841-99-65
Tarczyn Tarczyn, ul.Warszawska 11 (22) 717-61-98, 717-61-99
Tarnobrzeg Tarnobrzeg, ul.Piłsudskiego 8 (15) 822-25-74, 822-25-60, 822-41-27
Tarnów Tarnów, pl.Kazimierza Wielkiego 3A (14) 632-07-00, 632-07-22, 632-07-67
Tarnów Tarnów, ul.Wałowa 10 (14) 631-82-04, 631-82-07, 631-82-05
Tomaszów Lubelski Tomaszów Lubelski, ul.Lwowska 80 (84) 664-24-51 do 52, 664-30-91, 664-24-51 w.149
Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki, ul.Mościckiego 31 (44) 725-89-59, 725-89-21, 724-29-29, 725-89-51
Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki, ul.Warszawska 24 (44) 723-52-62, 723-52-73 do 74, 724-68-73
Toruń Toruń, ul.Grudziądzka 29 (56) 610-86-00, 610-86-17, 655-89-43
Toruń Toruń, ul.Wielkie Garbary 11 (56) 657-49-00, 657-49-12, 657-49-26
Trzcianka Trzcianka, ul.Żeromskiego 13 (67) 216-39-59, 210-17-05
Trzebiatów Trzebiatów, ul.Wojska Polskiego 51 (91) 387-32-63, 387-32-73, 387-27-38, 387-31-88
Trzebinia Trzebinia, Rynek 23 (32) 612-20-41, 612-22-54, 612-22-34
Tuszyn Tuszyn, ul.Piotrkowska 2/4 (42) 614-31-41, 614-42-88, 614-31-41
Tychy Tychy, ul.Turyńska 100 (32) 217-92-00, 217-92-01
Tychy Tychy, ul.Wyszyńskiego 27 (32) 324-88-40, 324-88-41, 324-88-49
Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne, Rynek 17 (13) 460-82-50, 460-82-60
Wadowice Wadowice, ul.Lwowska 9 (32) 872-35-00, 872-35-05
Wągrowiec Wągrowiec, ul.Kościuszki 16 (67) 268-00-40, 268-00-45, 268-00-41
Warka Warka, ul.Franciszkańska 2 (48) 667-45-87, 667-45-61
Warszawa Warszawa, al.Gen.A.Chruściela 28 (22) 673-54-13, 673-54-17
Warszawa Warszawa, al.Jana Pawła II 23 (22) 653-92-66, 653-92-65
Warszawa Warszawa, al.Jana Pawła II 61B (22) 530-61-58, 636-61-28
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 2 (22) 522-80-27, 522-80-17
Warszawa Warszawa, Al.Jerozolimskie 65/79 (22) 486-77-03, 486-77-14, 630-53-87
Warszawa Warszawa, al.KEN 46 (22) 546-11-40 do 42, 546-11-40
Warszawa Warszawa, al.Wincentego Witosa 31 (22) 550-80-80, 642-67-06
Warszawa Warszawa, pl.Bankowy 2 (22)
Warszawa Warszawa, pl.Powstańców Warszawy 2 (22) 505-67-02, 505-67-15
Warszawa Warszawa, ul.Biała 4 (22) 534-69-21, 534-69-45, 534-69-22, 534-69-50
Warszawa Warszawa, ul.Dereniowa 9 (22) 546-99-00, 546-99-57, 644-58-07
Warszawa Warszawa, ul.Dolańskiego 4 (22) 536-47-76, 536-48-85
Warszawa Warszawa, ul.Emilii Plater 53 (22) 586-29-13, 583-60-27, 586-29-35
Warszawa Warszawa, ul.Giełdowa 5 (22) 534-35-09, 534-35-49, 534-35-00, 534-36-33
Warszawa Warszawa, ul.Górczewska 137 (22) 535-18-80, 535-18-53, 535-18-81, 535-18-82
Warszawa Warszawa, ul.Grochowska 124/126 (22) 486-78-00, 612-04-88
Warszawa Warszawa, ul.Grójecka 1/3 (22) 658-83-08, 658-83-14, 658-83-53, 658-86-68
Warszawa Warszawa, ul.Grójecka 74 (22) 824-18-33, 824-18-34, 824-18-35
Warszawa Warszawa, ul.Grzybowska 53/57 (22) 531-13-05, 531-12-30, 635-06-42
Warszawa Warszawa, ul.Hanki Czaki 2 (22) 569-64-81, 569-64-84, 569-64-89
Warszawa Warszawa, ul.Jasna 1 (22) 486-70-04, 486-70-11, 827-15-60
Warszawa Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 1 (22) 828-42-00, 828-41-93
Warszawa Warszawa, ul.Krucza 24-26 (22) 486-76-18, 621-34-78
Warszawa Warszawa, ul.Krucza 24/26 (22) 486-76-65, 486-76-66, 486-77-08
Warszawa Warszawa, ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 (22) 486-88-27, 486-89-00
Warszawa Warszawa, ul.L.Kondratowicza 22 (22) 519-84-40, 519-90-01, 519-84-51, 519-90-36
Warszawa Warszawa, ul.Malczewskiego 54 (22) 486-73-05, 486-79-07 do 08
Warszawa Warszawa, ul.Marszałkowska 111 (22) 652-97-05, 652-97-06, 652-97-00
Warszawa Warszawa, ul.Migdałowa 4 (22) 486-79-44, 648-01-13, 648-04-01
Warszawa Warszawa, ul.Modlińska 199 (22) 519-45-60, 519-45-73, 811-20-22
Warszawa Warszawa, ul.Młynarska 16 (22) 534-68-41, 534-68-65, 534-69-16
Warszawa Warszawa, ul.Nałęczowska 64 (22) 550-21-14, 550-21-13
Warszawa Warszawa, ul.Nowolipki 2,2A (22) 486-67-01, 486-72-00
Warszawa Warszawa, ul.Nowoursynowska 166 (22) 847-04-51, 843-88-51
Warszawa Warszawa, ul.Ogrodowa 31/35 (22) 652-38-68, 652-38-67
Warszawa Warszawa, ul.Ostrobramska 101A (22) 672-47-78, 672-47-79
Warszawa Warszawa, ul.Podwale 17A (22) 531-08-32, 531-08-40, 531-09-99
Warszawa Warszawa, ul.Puławska 233 (22) 549-10-80, 549-10-83
Warszawa Warszawa, ul.Puławska 54/56 (22) 565-20-01, 565-20-35, 845-18-62
Warszawa Warszawa, ul.Płocka 17 (22) 549-10-91, 631-23-11
Warszawa Warszawa, ul.Płowiecka 1 (22) 517-39-00, 517-39-62, 610-90-21, 610-15-39
Warszawa Warszawa, ul.Światowida 61A (22) 510-40-34, 889-72-11
Warszawa Warszawa, ul.Tadeusza Czackiego 21/23 (22) 661-20-00, 827-58-07, 661-27-86
Warszawa Warszawa, ul.Targowa 81 (22) 518-67-10, 518-67-25, 618-08-19
Warszawa Warszawa, ul.Towarowa 25 (22) 571-46-00, 571-46-06, 571-46-52
Warszawa Warszawa, ul.W.Skoczylasa 4 (22) 518-17-01, 519-90-01, 518-17-55, 519-90-36
Warszawa Warszawa, ul.Wilcza 33 (22) 502-34-50, 502-34-53
Warszawa Warszawa, ul.Wolumen 18 (22) 864-54-60, 864-45-67, 864-54-63
Warszawa Warszawa, ul.Wołoska 18 (22) 821-87-70, 821-87-71
Warszawa Warszawa, ul.Zamoyskiego 47A (22) 670-09-79, 670-12-44
Warszawa Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 1 (22) 650-45-35, 650-45-31
Warszawa Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 31 (22) 524-55-82, 668-61-35
Wałbrzych Wałbrzych, ul.Sienkiewicza 8 (74) 848-49-00, 848-49-24, 842-69-29
Wałcz Wałcz, ul.Bankowa 3/5 (67) 250-03-50, 250-03-59, 250-03-72
Węgrów Węgrów, ul.Piłsudskiego 1 (25) 792-26-60, 792-36-91, 792-28-47
Wejherowo Wejherowo, ul.Rybacka 12 (58) 677-41-50, 677-46-13
Wieliczka Wieliczka, ul.Sikorskiego 8 (12) 289-11-41, 289-11-44
Wieluń Wieluń, pl.Kazimierza Wielkiego 3 (43) 843-85-30, 843-08-31, 843-87-34
Wołomin Wołomin, ul.Miła 8/12 (22) 787-71-56, 787-71-57, 776-20-81
Wrocław Wrocław, pl.Powstańców Śląskich 9 (71) 369-71-03, 369-71-05, 369-71-04
Wrocław Wrocław, pl.Św.Macieja 1 (71) 345-33-46, 345-32-47
Wrocław Wrocław, Rynek 1 (71) 344-36-67, 343-53-05
Wrocław Wrocław, ul.Dzielna 3 (71) 353-84-73, 353-84-75, 353-84-77
Wrocław Wrocław, ul.Gen.Jana Henryka Dąbrowskiego 42 (71) 343-82-73, 343-82-74, 343-79-28
Wrocław Wrocław, ul.Gubińska 15 (71) 349-07-00, 349-07-03
Wrocław Wrocław, ul.Horbaczewskiego 4-6 (71) 373-91-60 do 69, 376-91-69
Wrocław Wrocław, ul.J.Piłsudskiego 88 (71) 342-40-15, 342-03-08, 341-80-32
Wrocław Wrocław, ul.Jedności Narodowej 203 (71) 326-75-40, 326-75-43
Wrocław Wrocław, ul.Karola Olszewskiego 75/77 (71) 337-62-00, 337-62-03
Wrocław Wrocław, ul.Komandorska 118-120 (71) 369-72-00, 369-72-03, 369-72-01
Wrocław Wrocław, ul.Malarska 27-29 (71) 344-16-71, do 73, 344-77-50
Wrocław Wrocław, ul.Oławska 2 (71) 371-61-08, 371-61-48, 371-61-44
Wrocław Wrocław, ul.Ruska 51 (71) 371-53-00, 371-53-00
Wrocław Wrocław, ul.Świeradowska 51/57 (71) 364-75-20, 364-75-23
Wronki Wronki, ul.Mickiewicza 16B (67) 254-52-00, 254-08-96
Września Września, ul.Sądowa 2 (61) 436-99-00, 436-67-37
Wyszków Wyszków, ul.Gen.Sowińskiego 81A (29) 743-53-00, 621-07-63, 743-53-31
Władysławowo Władysławowo, ul.Gen.Hallera 1B (58) 674-00-61, 674-02-11, 674-00-61, 674-02-11
Włocławek Włocławek, ul.Wojska Polskiego 2A (54) 231-65-00, 231-65-21, 231-65-01
Włocławek Włocławek, ul.Zduńska 6/8/12 (54) 232-07-10, 232-07-11
Włodawa Włodawa, al.Józefa Piłsudskiego 53 (82) 572-73-00, 572-73-21, 572-16-97
Zabrze Zabrze, pl.Warszawski 9 (32) 373-83-01, 271-81-96
Żagań Żagań, ul.Przyjaciół Żołnierza 24 (68) 377-59-69, 377-20-42, 377-37-41
Zakopane Zakopane, ul.3 Maja 5 (18) 202-28-50, 202-28-43, 202-28-55
Zakopane Zakopane, ul.Krupówki 19 (18) 206-30-04, 202-57-12, 201-49-30
Zamość Zamość, ul.Grodzka 2 (84) 639-20-40, 639-20-44, 638-55-59
Zamość Zamość, ul.Partyzantów 61 (84) 638-75-00, 638-75-26
Zawiercie Zawiercie, ul.Obrońców Poczty Gdańskiej 95 (32) 672-87-39, 670-92-61, 670-92-60
Zawiercie Zawiercie, ul.Powstańców Śląskich 13 (32) 670-63-25, 670-63-38
Zduńska Wola Zduńska Wola, ul.Kilińskiego 7/11 (43) 823-23-51 do 52, 824-50-56, 823-23-51w.102,120
Zgierz Zgierz, ul.Długa 59 (42) 714-29-50, 714-29-52, 714-29-60, 714-29-80
Zgorzelec Zgorzelec, ul.Staszica 14 (75) 775-28-75, 775-62-62, 771-96-70, 775-62-62
Zielona Góra Zielona Góra, ul.Chopina 21 (68) 329-30-00, 329-30-81, 325-45-12
Zielona Góra Zielona Góra, ul.Pod Filarami 3 (68) 327-00-51, 327-00-60
Zielona Góra Zielona Góra, ul.Podgórna 9A (68) 329-71-05, 329-71-03
Żory Żory, Rynek 4 (32) 435-17-15, 435-19-10, 435-19-06
Żuromin Żuromin, ul.Wyzwolenia 31 (23) 657-01-50, 657-32-10
Zwoleń Zwoleń, ul.Jagiełły 17A (48) 676-48-65, 676-48-64
Żyrardów Żyrardów, ul.1 Maja 11 (46) 855-32-16, 855-33-38, 855-32-16, w.112
Żywiec Żywiec, ul.Fabryczna 5 (33) 861-03-30, 861-03-30
Żywiec Żywiec, ul.Kościuszki 46 (33) 866-49-01 do 02, 866-49-16, 866-49-19
Złocieniec Złocieniec, ul.Bohaterów Warszawy 19 (94) 367-13-32, 367-13-62 w.31
Złotów Złotów, ul.Norwida 4 (67) 263-30-44, do 45, 263-32-43
Łańcut Łańcut, ul.Sokoła 4 (17) 225-22-61, 225-22-62, 225-25-56
Łask Łask, ul.Warszawska 12 (43) 675-34-11, 675-34-12, 675-21-15
Łaskarzew Łaskarzew, ul.Garwolińska 10 (25) 684-58-62, 684-58-64
Łobez Łobez, ul.Kościuszki 26 (91) 578-87-88, 578-87-85, 397-38-06
Łódź Łódź, al.Grzegorza Palki 5 (42) 675-98-44, 675-98-42, 675-98-35, 675-98-21
Łódź Łódź, al.Kościuszki 63 (42) 638-33-04, 636-61-48
Łódź Łódź, al.Tadeusza Kościuszki 63 (42) 638-33-04, 638-32-27, 636-61-48
Łódź Łódź, ul.Aleksandrowska 38 (42) 652-72-10, 652-72-10
Łódź Łódź, ul.Brukowa 6 (42) 640-74-00, 640-77-07, 640-75-16
Łódź Łódź, ul.Dąbrowskiego 234 (42) 649-39-62, 649-39-51, 649-39-43
Łódź Łódź, ul.Gorkiego 10/12 (42) 673-24-82, 671-87-95
Łódź Łódź, ul.Jana Karskiego 5 (42) 635-16-50, 635-16-53
Łódź Łódź, ul.Nawrot 9/11 (42) 639-27-70, 639-27-82
Łódź Łódź, ul.Piaski 4 (42) 689-73-18, 689-73-16
Łódź Łódź, ul.Piotrkowska 270 (42) 680-37-18 do 31, 680-37-32
Łódź Łódź, ul.Piotrkowska 288 (42) 683-87-00, 683-67-15, 636-66-46
Łódź Łódź, ul.Piotrkowska 76 (42) 635-01-90, 635-01-80, 635-01-98
Łódź Łódź, ul.Sienkiewicza 85/87 (42) 664-82-00, 664-82-32
Łomża Łomża, al.Legionów 5 (86) 215-62-30, 215-62-66, 215-62-45, 216-54-44
Łosice Łosice, Rynek 14 (83) 357-37-52, 357-35-30, 357-34-21
Łowicz Łowicz, ul.Długa 27 (46) 837-60-64, 837-66-80
Łowicz Łowicz, ul.Podrzeczna 22 (46) 830-40-10, 830-40-20
Łuków Łuków, ul.Kardynała Wyszyńskiego 21 (25) 798-20-71, do 73, 798-26-34, 798-20-71 w.32

Dane adresowe

Pełna nazwa: Bank Pekao S.A.

SWIFT: PKOPPLPWXXX

Siedziba: Warszawa, ul.Grzybowska 53/57, 00-950

Kontakt

(22) 59 12 232


Najlepsze kredyty i pożyczki w Skwierzynie

Kwota Termin Stopa procentowa Szczegóły
NetCredit – Pożyczka bez zbędnych formalności!
od 550 do 3000 zł
od 14 do 30 dni
RRSO: 513,59%
ZŁOŻ WNIOSEK
SuperGrosz – pierwsza pożyczka do 10 000 zł!
od 1000 do 10 000 zł
od 4 do 50 miesięcy
ZŁOŻ WNIOSEK
Extraportfel.pl – maksimum komfortu, minimum formalności
od 100 do 3000 zł
od 5 do 30 dni
0
ZŁOŻ WNIOSEK